Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Όροι & Προϋποθέσεις διαγωνισμού

«CRAZY BUSINESS IDEAS»
Το IST ("Διοργανώτρια Εταιρία"), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για ενεργό προώθηση της σύνδεσης της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, διοργανώνει Διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με γενικό τίτλο «CRAZY BUSINESS IDEAS» ("Διαγωνισμός"), με στόχο να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να αναδείξουν τις ιδέες τους για ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και να τις μετουσιώσουν σε επιχειρηματική πράξη.  O Διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π).
1. Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.  Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα είναι τέσσερα.  Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) επιτρέπεται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ιδέες. Απαγορεύεται η συμμετοχή στους υπαλλήλους της Διοργανώτριας Εταιρείας, στα μέλη των οικογενειών τους και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται επαγγελματικά στη διοργάνωση του Διαγωνισμού.  Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί στο «CRAZY BUSINESS IDEAS» του 2011, 2012 και 2013, όχι όμως με την ίδια ιδέα.  Επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων (δηλαδή προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών), με τη ρητή όμως συναίνεση των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την γονική τους μέριμνα.  Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, οι ανήλικοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν ενημερώσει πλήρως τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ασκούν την γονική τους μέριμνα για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν και ότι εκείνοι συναινούν.  Σε περίπτωση πρόκρισης της ιδέας του ανηλίκου στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, με τύπο που θα καθορίσει η ίδια. Δεν επιτρέπεται στο Διαγωνισμό η συμμετοχή υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί το 2011, 2012 και 2013 και ανήκαν στις βραβευθείσες ομάδες.
2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια.  Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι ανακριβές, η συμμετοχή ακυρώνεται. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει δεν είναι εφικτή. 
3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο υποψήφιος θα πρέπει να καταθέσει την ιδέα του μέσω της ειδικά σχεδιασμένης για το συγκεκριμένο σκοπό ιστοσελίδας www.crazybusinessideas.gr, υποβάλλοντας ένα μικρό κείμενο με την περιγραφή της ιδέας, μαζί με μία φωτογραφία ή σχέδιο της ιδέας. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί εγγραφή του υποψηφίου στην ιστοσελίδα όπου θα δηλώνει τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, mail, τηλέφωνο και ηλικία) και θα βεβαιώνει (εάν είναι ανήλικος) τη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική του μέριμνα. Επιπλέον, στην περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ένα μόνο μέλος της ομάδας δηλώνει τα στοιχεία του στη φόρμα εγγραφής. Τα ονόματα των υπολοίπων μελών της ομάδας, πρέπει να αναφέρονται (συμπεριλαμβανομένου του μέλους που πραγματοποίησε την εγγραφή) κάτω από το κείμενο που περιγράφει την ιδέα. 
Η υποβολή φωτογραφίας ή σχεδίου είναι υποχρεωτική εφόσον στην ουσία περιγράφει εικαστικά την ιδέα. Επιπρόσθετα, ο υποψήφιος μπορεί, εάν το επιθυμεί, και προκειμένου να προωθήσει ακόμη περισσότερο την ιδέα του, να βιντεοσκοπήσει την περιγραφή της ιδέας από τον ίδιο ή/και μέλη της ομάδας του και να ανεβάσει το link του video στο τέλος του κειμένου που καλείται να υποβάλει.
4.  Η αξιολόγηση των ιδεών χωρίζεται σε δύο φάσεις:
α.Ψηφοφορία του κοινού («προκριματική» φάση)
β. Επιτροπή επιχειρηματιών και ακαδημαϊκών («ημιτελική» και «τελική» φάση)
α. Το κοινό για να ψηφίσει πρέπει να διατηρεί λογαριασμό στο Facebook.  Η ψήφος δίδεται πατώντας την ένδειξη "like" που θα εμφανίζεται δίπλα σε κάθε ιδέα στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού, ήτοι www.crazybusinessideas.gr. Κατά την ψηφοφορία, το Facebook αποστέλλει στη Διοργανώτρια Εταιρεία το ονοματεπώνυμο, το e-mail, το τηλέφωνο και την ηλικία κάθε χρήστη που ψηφίζει, αφού προηγουμένως τον ενημερώσει και ζητήσει τη συναίνεσή του γι’ αυτό.  Κάθε χρήστης του Facebook μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μία ιδέες, αλλά δεν θα μπορεί να ψηφίσει την ίδια ιδέα πάνω από μία φορά. Ως κίνητρο για όσους ψηφίζουν η Διοργανώτρια Εταιρία θα δώσει μετά από κλήρωση, 20 νούμερα CU με ειδική προσφορά. Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής της κλήρωσης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.
Το δώρο αυτό δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στην περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, τότε το δώρο ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.
β. Οι πενήντα υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους από το κοινό «προκρίνονται» στην επόμενη «ημιτελική» φάση.  Στη φάση αυτή οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταρτίσουν επιχειρηματικό πλάνο ("business plan") που θα μετουσιώνει την ιδέα τους σε συγκεκριμένη επιχειρηματική πρόταση.  Τα επιχειρηματικά πλάνα των υποψηφίων θα πρέπει να καταρτιστούν και να κατατεθούν το αργότερο έως τις 1 Οκτωβρίου 2014. Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 θα πραγματοποιηθεί σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας Εταιρίας από ακαδημαϊκό προσωπικό ειδικευμένο στον τομέα Επιχειρησιακών και Οικονομικών Επιστημών, με στόχο την καθοδήγηση των υποψηφίων στην κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου. Τα business plans θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή, αποτελούμενη από επιχειρηματίες και ακαδημαϊκούς.  Τα μέλη και η σύνθεση της επιτροπής θα επιλεγούν από τη Διοργανώτρια Εταιρία και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.  Σε περίπτωση κωλύμματος μέλους, αυτό θα αντικαθίσταται ελεύθερα από την Διοργανώτρια Εταιρία.
Κατά την «τελική» φάση, η αξιολόγηση κάθε ιδέας θα γίνει με βάση τα παρακάτω προκειμένου να επιλεχθούν οι δέκα (10) καλύτερες: 

Πίνακας 1


Κριτήρια αξιολόγησης
(ψηφοφορία κοινού & επιχειρηματικά πλάνα)

Βαθμολογία/βαρύτητα

Α. Ψηφοφορία κοινού (facebook likes)

20%

Β. Επιχειρηματικά πλάνα (Κριτική Επιτροπή)

80%

Β1. Βαθμός υλοποίησης ιδέας

20%

Ρεαλιστικότητα

10%

Ευκαιρία/κενό στην αγορά

10%

Β2. Ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου

30%

Απόδοση

10%

Δομή

10%

Οικονομικά μεγέθη

10%

Β3.Καινοτομία

30%

Όραμα

10%

Διαφοροποίηση ιδέας

20%

Σύνολο (Α&Β)

100%

Οι 10 καλύτερες ιδέες θα ανακοινωθούν στις 6 Νοεμβρίου 2014.
Στη συνέχεια, οι ομάδες που υπέβαλαν τις 10 ιδέες που επελέγησαν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής. Η διαδικασία της παρουσίασης της ιδέας διεξάγεται αυστηρά μεταξύ εκάστου εκ των υποψηφίων και της επιτροπής. Η κριτική επιτροπή θα αξιολογήσει τους διαγωνιζόμενους προσθέτοντας ένα επιπλέον κριτήριο, αυτό της ποιότητας της παρουσίασης και ουσιαστικά της ικανότητας κάθε ομάδας να προωθήσει και να «πουλήσει» την ιδέα της. Κατά τη διαδικασία της παρουσίασης των ιδεών ενώπιον της επιτροπής δεν θα επιτραπεί η παρουσία/παρακολούθηση σε τρίτα άτομα, πέραν εκπροσώπων της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οι παρουσιάσεις των 10 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του IST (Πειραιώς 72, Μοσχάτο, Αθήνα) στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Από τις 10 ιδέες που θα παρουσιαστούν η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τις 6 καλύτερες.  Η τελική κατάταξη θα προκύψει σε ποσοστό 80% από την ψηφοφορία του κοινού & την αξιολόγηση με βάση το βαθμό υλοποίησης ιδέας, την ποιότητα/αρτιότητα επιχειρηματικού πλάνου και την καινοτομία (πίνακας 1) και σε ποσοστό 20% από την παρουσίαση της ιδέας στην κριτική επιτροπή.
Η τελική σειρά κατάταξης των 6 ομάδων θα ανακοινωθεί στις 19 Νοεμβρίου 2014 σε ειδική, ανοικτή στο κοινό, εκδήλωση Crazy Business Awards που διοργανώνει το IST. Οι ιδέες των 6 ομάδων θα παρουσιαστούν στο κοινό υπό την μορφή σύντομης παρουσίασης. Στην εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθούν και θα βραβευθούν οι 3 μεγάλοι νικητές.
Σημείωση 1: Οι 10 επικρατέστερες ομάδες που προκρίθηκαν στην «τελική» φάση υποχρεούνται να εμφανιστούν στις 12 Νοεμβρίου 2014 να παρουσιάσουν την ιδέα τους ενώπιον της κριτικής επιτροπής, διαφορετικά, σε περίπτωση μη παρουσίας, η βαθμολογία τους μηδενίζεται και παραιτούνται από τη διεκδίκηση των βραβείων. Αντίστοιχα, οι 6 επικρατέστερες ομάδες, όπως αυτές προκύψουν έπειτα από την παρουσίαση ενώπιον της κριτικής επιτροπής, υποχρεούνται να εμφανιστούν και στις 19 Νοεμβρίου 2014,  ημέρα της εκδήλωσης και βράβευσης των 3 νικητών. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν θα καλύψει τυχόν έξοδα μετάβασης και παρουσίας στην παρουσίαση και εκδήλωση.
5. Ο πρώτος νικητής θα λάβει:

 • €5.000 από το IST ως χρηματικό βραβείο για να μετατρέψει την ιδέα του σε επιχείρηση
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
 • Πλήρη εξοπλισμό μίας θέσης εργασίας (προσφορά του Πλαισίου)
  • Το δώρο του Πλαισίου που αφορά στον πλήρη εξοπλισμό μία θέσης εργασίας, περιλαμβάνει ένα γραφείο με συρταριέρα, μία καρέκλα εργασίας και  έναν πλήρως λειτουργικό υπολογιστή με οθόνη
 • Άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ
  • Η φιλοξενία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες coaching, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ενώ κάθε ομάδα υποστηρίζεται από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ ο οποίος είναι και ο μέντορας της ομάδας.

   

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει το ως άνω χρηματικό βραβείο σε έως 4 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, το χρηματικό βραβείο είναι καταβλητέο εντός ενός έτους από την ημερομηνία βράβευσης του νικητή.
Κάθε υποψήφιος στον παρόντα διαγωνισμό αναγνωρίζει το δικαίωμα της Διοργανώτριας Εταιρείας να ανακαλεί το ως άνω χρηματικό βραβείο που έχει καταβάλει ή να παύσει για το μέλλον οποιαδήποτε χρηματοδότηση για τη μετατροπή της ιδέας του νικητή σε επιχειρηματική πράξη εφόσον, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, διαπιστώνει ότι ο νικητής δαπανά την αξία του εν λόγω χρηματικού βραβείου για σκοπούς άσχετους με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Γι’ αυτό το λόγο, ο νικητής υπόκειται στον έλεγχο και την  εποπτεία εκπροσώπων της Διοργανώτριας  Εταιρείας, κατά τα επιμέρους στάδια μετατροπής της ιδέας του σε επιχειρηματική πράξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή τήρηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού. 
Το 2ο βραβείο θα είναι:

 • Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
 • Άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ
  • Η φιλοξενία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες coaching, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ενώ κάθε ομάδα υποστηρίζεται από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ ο οποίος είναι και ο μέντορας της ομάδας.

Το 3ο βραβείο θα είναι:

 • Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)

Η "πλήρης υποτροφία" καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST.  Δεν καλύπτει το μέρος των διδάκτρων ή άλλων υποχρεώσεων που αποδίδονται στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και όσες άλλες υποχρεώσεις τυχόν εξαιρεθούν από τις "πλήρεις υποτροφίες" του IST. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, η υποτροφία θα μοιραστεί ισόποσα σε κάθε μέλος της (τετραμελούς κατά ανώτατο όριο) ομάδας.  Για την απονομή του βραβείου απαιτείται ο νικητής να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στους οδηγούς προγραμμάτων σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας.  Σε διαφορετική περίπτωση, το δώρο ακυρώνεται. Στη περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν το δώρο τους ή δεν συμπράξουν στα απαραίτητα για την παροχή του, τότε το δώρο τους ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχουν από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα δώρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν σε χρήματα. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προγράμματα με αφετηρία το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αναβολή του χρόνου έναρξης των σπουδών του υποτρόφου είναι δυνατή με την προηγούμενη συναίνεση της Διοργανώτριας Εταιρίας.
6. Το περιεχόμενο του υλικού που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνάδει με το στόχο και το πλαίσιο του διαγωνισμού και την ιδιότητα της Διοργανώτριας Εταιρίας ως εκπαιδευτικού ιδρύματος υψηλού κύρους.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί του διαγωνισμού ιδέες που κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό με ιδέες τις  οποίες έχουν δημοσιεύσει ή παρουσιάσει και πρό του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, αρκεί με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι  να αναφέρουν που και πότε έχουν οι ιδέες τους δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί, καθώς και να υποβάλλουν ένα αντίτυπο της τυχόν δημοσίευσης ή παρουσίασης. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρηματικές ιδέες που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν εφαρμοστεί στην αγορά, καθώς και να μην έχουν πλήρως υλοποιηθεί προ του παρόντος διαγωνισμού. Μπορούν να υποβληθούν ιδέες που βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο. Για τις ανάγκες του παρόντος, σημειώνεται ότι αν και μη πλήρως υλοποιηθείσες οι ιδέες απαιτείται να εμφανίζουν συγκεκριμένη μορφή και να μην βρίσκονται σε τελείως θεωρητικό στάδιο. Άλλωστε, αντικείμενο προστασίας ενός πνευματικού δημιουργήματος αποτελεί η μορφή του και όχι η ιδέα καθεαυτή ή οι αρχές στις οποίες βασίζεται αυτό ή οποιοδήποτε στοιχείο του. Η διάκριση μεταξύ τελικής μορφής και αρχικής ιδέας συνιστά ουσιώδη κανόνα για την εξέταση της παρεχόμενης από το νόμο σχετικής προστασίας ενός έργου.
Εφόσον υπάρχει κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί στη Διοργανώτρια Εταιρία και να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό υλικό, όταν αυτό ζητηθεί.
Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι υποψηφιότητές τους δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχουν αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής ιδέας τους.
Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου για το υλικό που υποβάλλουν και υποχρεούνται να αναδέχονται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας και να την απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων.
Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα ελέγχου επί του υλικού που αποστέλλεται, για το λόγο δε αυτό, το υλικό θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δύο εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του.
Ενδεικτικά, μη αποδεκτό υλικό θα θεωρείται, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας, υλικό το οποίο:
- Περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία ατόμων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ή άλλη πληροφορία) από τα οποία η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορεί να γίνουν αντιληπτά.
- Μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό, μεροληπτικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο.
- Κατακρίνει την Διοργανώτρια Εταιρία, τους συνεργάτες της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κακοπροαίρετα ή με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την φήμη και το κύρος τους.
- Ενθαρρύνει, ανέχεται ή υποστηρίζει παράνομες, ανήθικες ή βλαπτικές προς τα δικαιολογημένα συμφέροντα τρίτων συμπεριφορές.
- Αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο με τρόπο κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή ασκώντας κριτική (ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα αυτά αφορούν διάσημα ή δημόσια πρόσωπα).
- Παραβιάζει, ιδιοποιείται ή καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα διάνοιας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
- Παραβιάζει το νόμο, τα δικαιώματα ή τα έννομα αγαθά οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή).
- Δεν είναι νέο ή/και επαρκώς πρωτότυπο
7. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου 2014 και θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ιδεών την 27η Αυγούστου 2014. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2014. Τα επιχειρηματικά πλάνα των πενήντα (50) υποψηφίων που θα προκριθούν στην "ημιτελική φάση" θα κατατεθούν το αργότερο έως τις 1 Οκτωβρίου 2014.  Οι 10 επικρατέστερες ιδέες θα έχουν αναδειχθεί από την κριτική επιτροπή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2014. Η παρουσίαση των 10 καλύτερων ιδεών ενώπιον της κριτικής επιτροπής & η ανάδειξη των 6 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθούν στις 12 Νοεμβρίου 2014.
Η εκδήλωση της τελικής φάσης και η ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των 6 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2014.  Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ελεύθερα, σύμφωνα με τον Όρο 15.
8. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι προϊόν δικής τους πρωτότυπης δημιουργίας και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.
9. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται επίσης ότι δεν θα επηρεάσουν αθέμιτα καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία της ψηφοδοσίας, καθώς και ότι θα συμπράξουν σε ότι τους ζητηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ή/και να ελεγχθεί το αδιάβλητο της ψηφοδοσίας.  Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση αναφορικά με την ψηφοδοσία, η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται να ακυρώσει συμμετοχή ή συμμετοχές ή και όλον τον Διαγωνισμό.  
10. Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ζητά ούτε επιθυμεί να λάβει από τους συμμετέχοντες πληροφορίες ή άλλο υλικό που είναι απόρρητο ή μυστικό.  Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάθε υλικό ή πληροφορία που υποβάλλουν δεν είναι απόρρητο ή μυστικό και συμφωνούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να αποκαλυφθεί χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί κατάλληλο, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντα ως πηγής ή δημιουργού. Συνεπώς, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο συμμετέχων ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποκάλυψης υλικού ή πληροφορίας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται δικαιώματα των συμμετεχόντων από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρόμοια νομοθεσία προστασίας απορρήτου, στο βαθμό που αυτά τα δικαιώματα δεν είναι δυνατό να περιοριστούν.
11. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν εγγυάται την ασφάλεια της ιδέας και εν γένει του υλικού που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες και δεν υποχρεούται στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία τους.  Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η υποβολή και δημοσιοποίηση της ιδέας και εν γένει του υλικού που θα υποβάλλουν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού εκθέτει αυτά σε κινδύνους ιδιοποίησης ή άλλου είδους προσβολής.  Η έννομη προστασία της ιδέας και του υποβαλλομένου υλικού, εάν και στο μέτρο που αυτή διατίθεται από το ισχύον δίκαιο, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Συνεπώς, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο συμμετέχων λόγω ιδιοποίησης ή άλλης προσβολής από τρίτους (ακόμα και προστηθέντες της Διοργανώτριας Εταιρίας) της ιδέας ή του υποβληθέντος υλικού συνεπεία της δημοσιοποίησης ή της χρήσης του στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα ονόματα, την ιδέα, το υλικό ή/και εικόνες των συμμετεχόντων, καθώς και των νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στη Διοργανώτρια Εταιρεία δωρεάν, απεριόριστη, παγκόσμιας έκτασης, συνεχή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και πλήρως μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, με μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα, κ.ο.κ. για σκοπούς προωθητικούς ή διαφημιστικούς.
13.   Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τον παρόντα διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις.
14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά τον παρόντα διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.
15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, χωρίς κανέναν περιορισμό, με ή χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
16. Η  Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από το Νόμο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή προσωπική βλάβη που θα υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων ή νικητής και/ή τα φιλικά του/της πρόσωπα ως συνέπεια της συμμετοχής οποιουδήποτε νικητή και/ή των φιλικών του/της προσώπων στον διαγωνισμό.
17. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μόνο ως ψηφοφόροι αναγνωρίζουν ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και καταλαμβάνουν και τη δική τους συμμετοχή. Αναφορικά με το προβλεπόμενο στον όρο 4 δώρο προς τους χρήστες του Facebook που θα ψηφίσουν στον Διαγωνισμό, ισχύουν τα παρακάτω: Το δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στη περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, τότε το δώρο ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Γίνεται επίσης μνεία ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων ως ψηφοφόρων σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο 12 για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως, καθώς και ότι δύναται να ανακαλεί ή/και να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον όρο 15 και κατά το μέτρο που αφορά τη δική τους συμμετοχή (π.χ. τροποποίηση του δώρου, του τρόπου ανάδειξης του νικητή, κλπ.),  Γενικά πάντως οι παρόντες όροι ισχύουν στο σύνολό τους και ως προς τους συμμετέχοντες ως ψηφοφόρους.
18. Εφαρμοστέο δίκαιο για τον παρόντα διαγωνισμό και τους παρόντες όρους θα είναι το ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.
19. Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού και για τις ανάγκες διεξαγωγής του,  Διοργανώτρια Εταιρία πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων (είτε υπέβαλαν ιδέα προς αξιολόγηση είτε συμμετείχαν απλώς ως ψηφοφόροι), συμμορφούμενη στις επιταγές του  Ν.2472/1997, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες σε αυτόν δίνουν ρητά την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό.  Οι συμμετέχοντες έχουν όλα τα δικαιώματα του προβλέπουν τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997 και ειδικότερα δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την ενημέρωση, επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως προς τη Διοργανώτρια Εταιρία στην παρακάτω διεύθυνση.
20.   Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται και την αποδοχή από τον διαγωνιζόμενο των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.
21.   Διοργανώτρια Εταιρεία: IST, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, τηλ.: 210 4822222.

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές