Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Όροι συμμετοχής

1. Μόνο φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική.  Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανά ομάδα είναι τέσσερα.  Κάθε συμμετέχων (άτομο ή ομάδα) επιτρέπεται να συμμετάσχει με μία ή περισσότερες ιδέες. Απαγορεύεται η συμμετοχή στους υπαλλήλους της Διοργανώτριας Εταιρείας, στα μέλη των οικογενειών τους και σε οποιονδήποτε εμπλέκεται επαγγελματικά στη διοργάνωση του Διαγωνισμού.  Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Διαγωνισμό υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί στο «CRAZY BUSINESS IDEAS» του 2011, 2012 και 2013, όχι όμως με την ίδια ιδέα.  Επιτρέπεται η συμμετοχή ανηλίκων (δηλαδή προσώπων ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών), με τη ρητή όμως συναίνεση των γονέων τους ή των προσώπων που ασκούν την γονική τους μέριμνα.  Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, οι ανήλικοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι έχουν ενημερώσει πλήρως τους γονείς τους ή τα πρόσωπα που ασκούν την γονική τους μέριμνα για το περιεχόμενο του Διαγωνισμού και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυτόν και ότι εκείνοι συναινούν.  Σε περίπτωση πρόκρισης της ιδέας του ανηλίκου στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια Εταιρία δικαιούται να ζητήσει την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή των προσώπων που ασκούν την γονική μέριμνα, με τύπο που θα καθορίσει η ίδια. Δεν επιτρέπεται στο Διαγωνισμό η συμμετοχή υποψηφίων που είχαν διαγωνιστεί το 2011, 2012 και 2013 και ανήκαν στις βραβευθείσες ομάδες.

2. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους αληθώς και με ακρίβεια.  Στην περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία είναι ανακριβές, η συμμετοχή ακυρώνεται. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη στην περίπτωση που η επικοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή τηλεφώνου που οι συμμετέχοντες έχουν δηλώσει δεν είναι εφικτή. 

Βραβεία διαγωνισμού

winner right logo

1o Βραβείο

Ο πρώτος νικητής θα λάβει 5.000€ από το IST ως αρχικό κεφάλαιο επιχείρησης που θα βασίζεται στην ιδέα του, πολλά δώρα από το CU, πλήρη εξοπλισμό μίας θέσης εργασίας από το Πλαίσιο και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

2o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακά προγράμματα στο IST, πολλά δώρα από το CU και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

3o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακά προγράμματα στο IST και πολλά δώρα από το CU!

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές