Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Βραβεία Διαγωνισμού

5. Ο πρώτος νικητής θα λάβει:

 • €5.000 από το IST ως χρηματικό βραβείο για να μετατρέψει την ιδέα του σε επιχείρηση
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
 • Πλήρη εξοπλισμό μίας θέσης εργασίας (προσφορά του Πλαισίου)
  • Το δώρο του Πλαισίου που αφορά στον πλήρη εξοπλισμό μία θέσης εργασίας, περιλαμβάνει ένα γραφείο με συρταριέρα, μία καρέκλα εργασίας και  έναν πλήρως λειτουργικό υπολογιστή με οθόνη
 • Άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ
  • Η φιλοξενία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες coaching, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ενώ κάθε ομάδα υποστηρίζεται από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ ο οποίος είναι και ο μέντορας της ομάδας.

   

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταβάλει το ως άνω χρηματικό βραβείο σε έως 4 δόσεις. Σε κάθε περίπτωση, το χρηματικό βραβείο είναι καταβλητέο εντός ενός έτους από την ημερομηνία βράβευσης του νικητή.

Κάθε υποψήφιος στον παρόντα διαγωνισμό αναγνωρίζει το δικαίωμα της Διοργανώτριας Εταιρείας να ανακαλεί το ως άνω χρηματικό βραβείο που έχει καταβάλει ή να παύσει για το μέλλον οποιαδήποτε χρηματοδότηση για τη μετατροπή της ιδέας του νικητή σε επιχειρηματική πράξη εφόσον, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, διαπιστώνει ότι ο νικητής δαπανά την αξία του εν λόγω χρηματικού βραβείου για σκοπούς άσχετους με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Γι’ αυτό το λόγο, ο νικητής υπόκειται στον έλεγχο και την  εποπτεία εκπροσώπων της Διοργανώτριας  Εταιρείας, κατά τα επιμέρους στάδια μετατροπής της ιδέας του σε επιχειρηματική πράξη, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πιστή τήρηση των όρων του παρόντος διαγωνισμού. 

Το 2ο βραβείο θα είναι:

 • Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Κάλυψη τηλεπικοινωνιακών εξόδων για 8 μήνες (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)
 • Άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ
  • Η φιλοξενία στο πρόγραμμα περιλαμβάνει υπηρεσίες coaching, συμβουλευτικής και εκπαίδευσης, ενώ κάθε ομάδα υποστηρίζεται από ένα υψηλόβαθμο στέλεχος από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ ο οποίος είναι και ο μέντορας της ομάδας.

Το 3ο βραβείο θα είναι:

 • Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής τους
 • Εργαλείο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ιστοσελίδας (προσφορά του CU)
 • Wi-fi keyboards (προσφορά του CU)

Η "πλήρης υποτροφία" καλύπτει το σύνολο των διδάκτρων του IST.  Δεν καλύπτει το μέρος των διδάκτρων ή άλλων υποχρεώσεων που αποδίδονται στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και όσες άλλες υποχρεώσεις τυχόν εξαιρεθούν από τις "πλήρεις υποτροφίες" του IST. Σε περίπτωση ομαδικής συμμετοχής, η υποτροφία θα μοιραστεί ισόποσα σε κάθε μέλος της (τετραμελούς κατά ανώτατο όριο) ομάδας.  Για την απονομή του βραβείου απαιτείται ο νικητής να πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μεταπτυχιακό ή προπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής του, όπως αυτές περιγράφονται στους οδηγούς προγραμμάτων σπουδών ή/και στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρίας.  Σε διαφορετική περίπτωση, το δώρο ακυρώνεται. Στη περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να παραλάβουν το δώρο τους ή δεν συμπράξουν στα απαραίτητα για την παροχή του, τότε το δώρο τους ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχουν από τη Διοργανώτρια Εταιρία. Τα δώρα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να εξαργυρωθούν σε χρήματα. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προγράμματα με αφετηρία το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. Αναβολή του χρόνου έναρξης των σπουδών του υποτρόφου είναι δυνατή με την προηγούμενη συναίνεση της Διοργανώτριας Εταιρίας.

Βραβεία διαγωνισμού

winner right logo

1o Βραβείο

Ο πρώτος νικητής θα λάβει 5.000€ από το IST ως αρχικό κεφάλαιο επιχείρησης που θα βασίζεται στην ιδέα του, πολλά δώρα από το CU, πλήρη εξοπλισμό μίας θέσης εργασίας από το Πλαίσιο και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

2o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακά προγράμματα στο IST, πολλά δώρα από το CU και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

3o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακά προγράμματα στο IST και πολλά δώρα από το CU!

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές