Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Ελευθέριος Παπαθανασίου - Πρύτανης IST College

juri-epΟ καθηγητής Ελευθέριος Παπαθανασίου, πρύτανης του IST College, δίδαξε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περισσότερα από 35 χρόνια. Μέχρι και το 2012 ήταν καθηγητής Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο οποίο δίδασκε από το 1984. Από το 1979 μέχρι το 1998 ήταν παράλληλα καθηγητής με σύμβαση στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενώ από το 2006 διδάσκει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει Διδακτορικό δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών, από το University of St. Andrews της Σκωτίας (1979) και πτυχίο στα Μαθηματικά από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1969).

Από το 1979 ήταν επιστημονικός σύμβουλος εταιρειών πληροφορικής, ενώ συμμετέσχε, κατόπιν προσκλήσεων, σε επιστημονικά και επαγγελματικά προγράμματα, καθώς και σε προγράμματα ερευνητικού χαρακτήρα, για Διεθνείς Επιχειρήσεις, Οργανισμούς και Ινστιτούτα.

Η επιστημονική και ερευνητική του εμπειρία, σε ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, αποκτήθηκαν μέσω της έρευνας, της συγγραφής επιστημονικών βιβλίων, της διδασκαλίας, καθώς και της έντονής συμμετοχής του σε ερευνητικά προγράμματα, τόσο ως επιστημονικού υπευθύνου όσο και ως μέλους των επιστημονικών ομάδων. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει τα γνωστικά αντικείμενα των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Τυπικών Γλωσσών και Αυτομάτων, της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και θέματα τα οποία συνδέουν τις επιχειρηματικές ανάγκες με την τεχνολογία της πληροφορικής. Έχει δημοσιεύσεις σε καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, ενώ επίσης είναι κριτής επιστημονικών περιοδικών και συχνά μέλος επιτροπών διεθνών συνεδρίων σε θέματα της ειδικότητάς του. Έχει πολύ πλούσιο διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά και προπτυχιακά προγράμματα και σεμινάρια, ενώ το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από είκοσι επιστημονικά διδακτικά βιβλία, μεγάλο αριθμό πανεπιστημιακών παραδόσεων και ανάπτυξη μαθημάτων στο Διαδίκτυο, σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Σήμερα, ως πρύτανης του IST College, αφιερώνει το χρόνο του και τις προσπάθειές του στην εφαρμογή μεθόδων, που συμβάλλουν στην άρτια παροχή εκπαίδευσης, μέσα από μια σύγχρονη θεώρηση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποβλέπει στο αποτέλεσμα, που παρέχει εφόδια προς τους φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες και στις απαιτήσεις του σημερινού κοινωνικού και τεχνολογικού περιβάλλοντος. Πιστεύει ότι ο προσανατολισμός προς την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων, τη διαπίστωση και την εκμετάλλευση  των ευκαιριών, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, την αντίληψη και αξιοποίηση των πληροφοριών, το ερευνητικό ενδιαφέρον και τη διάθεση για συνεργασία συγκλίνει με τις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας σε ότι αυτή αναμένει από την εκπαίδευση.  

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές