Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

ΕΤΕπ: Συνέδριο για τη χρηματοδότηση της καινοτομίας

Συνέδριο με τίτλο "Πρόσβαση στη χρηματοδότηση για Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη" διοργανώνει σήμερα ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων, από κοινού με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 logo-eib-the-EU-bank en

Σκοπός του συνεδρίου, στο οποίο θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός κ. Αντώνης Σαμαράς, είναι να συζητηθούν σε κορυφαίο επίπεδο τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που προορίζονται για την χρηματοδότηση δραστηριοτήτων καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης στην ΕΕ, στο πλαίσιο της στρατηγικής "Ευρώπη 2020". Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ο Όμιλος της ΕΤΕπ, εκπροσωπούμενος από ομάδα δέκα στελεχών και ομιλητών θα παρουσιάσει προτάσεις με στόχο την διευκόλυνση της προσβάσεως σε χρηματοδότηση για την έρευνα και την καινοτομία.
Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο Όμιλος ΕΤΕπ θα διοργανώσει συνάντηση για την ενημέρωση τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σχετικά με τις ευκαιρίες που θα προσφέρει η νέα γενιά χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΕ.

Πηγή: emea.gr

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές